Menu Home

KE ARAH PERLAKSANAAN PELANCONGAN PATUH SYARIAH DI MALAYSIA

Abstrak Penciptaan alam ini oleh Allah SWT adalah untuk kegunaan dan manfaat kepada hambanya. Penerokaan oleh manusia terhadap alam ini dapat memberikan faedah kepada manusia itu sendiri. Akan tetapi, penerokaan itu akan lebih sempurna jika ia dilakukan mengikut garis panduan yang terdapat di dalam Islam. Islam mengungkapkan pengertian melancong mempunyai pandangan dari sudut yang meluas dan boleh diertikan dengan pelbagai maksud dan istilah.  Beberapa istilah yang boleh disandarkan kepada pelancongan dalam Islam iaitu Musafir, Ziarah, Rehlah, Siyahah, serta umrah dan haji masing- masing merangkumi tujuan pelancongan serta urusan perniagaan menuntut ilmu, berdakwah, melihat kejadian alam, mendapat maklumat dan iktibar, kesihatan, rekreasi, silaturrahim dan berlindung daripada ancaman serta perubahan sikap untuk mendapatkan keredhaan Allah Semua istilah yang dicatatkan ini terdapat di dalam Al-Quran yang merupakan gesaan dan galakan kepada umat Nya dan merupakan suatu ibadah di dalam Islam jika disertakan dengan niat yang betul. Bagaimanapun, isunya di sini Malaysia tiada lagi badan pemantau dan juga penguatkuasaan undang-undang secara menyeluruh keapada agensi pelancongan yang mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan dengan menipu pelanggan mereka . Objektif kajian ini adalah  menjelaskan keperluan syarikat agensi pelancongan serta kreteria pelancongan patuh syariah dan undang-undang pelancongan yang perlu ditambah baik.Metodologi kajian ini mengunakan kaedah kualitatif, pengkaji mengunakan instrument analisis deskriptif daripada jurnal-jurnal dan bahan-bahan kepustakaan.Kajian ini melibatkan kementerian pelancongan Malaysia,Islamic Tourism Malaysia, Agensi Pelancongan yang dipilih oleh pengkaji untuk rekod dapatan kajian terhadap pelaksaaan ke arah pelancongan patuh syariah di Malaysia.

PDF

Rujukan

 1. Al-Qur’an. Syaamil Quran. Miracle the Reference, Panduan terlengkap &Praktis mengamalkan Al-Qur’an.2011. Bandung, Indonesia.
 2. Muhammad bin ismail al-bukhari.1993. Sahih Al-bukhari. Beirut: DarIbnu Kathir.
 3. GOV.SA .2013. Nizam siahah Saudi commission for tourist and antiquities.
 4. Hashim bin Muhammad bin Hussin Naqur. Ahkam siahah wa atharuha, Dar ibnu jauzi. Cetakan pertama 1424 hijrah.
 5. Muhammad madni busaq. Himayah sahih baina syariah wa nizam.2003. Jamiah naif arabiah lil ulum Al-amniah.
 6. Department of Standards Malaysia.2012. Halal phamarceuticals – General guidelines. Ms 2610. SIRIM, Selangor.
 7. Department of Standards Malaysia. 2010.Prinsip islam dan Halal – definisi dan penjelelasan istilah. Ms 2393. SIRIM, Selangor.
 8. Department of Standards Malaysia.2012. Tourism services – Hotels and other types of tourism accommodation – Terminology. Ms 1926. SIRIM, Selangor.
 9. Department of Standards Malaysia.2015. Muslim friendly hospitality services – requirements. Ms 2610. SIRIM, Selangor.
 10. Department of Standards Malaysia.2005. Quality management system– requirements from Islamic perspectives. Ms 1900. SIRIM, Selangor.
 11. Department of Standards Malaysia.2014. Halal pakckaging – General guidelines. Ms 2565. SIRIM, Selangor.
 12. Che Musa Che Omar, Mohammad Serazul Islam & Noormuthaah Mohamad Ali Adaha .2013. Perspectives on Islamic tourism and shariah compliance in the management in Malaysia. Paper proceeding Islamic Economics and Business July 2013.
 13. Lina Munirah binti kamarudin & Hairul Nizam bin ismail. 2012. Muslim tourist’s typology in Malaysia: perspective and challenges. Proceedings of the tourism and hospitality international conference (THIC 2012)
 14. Ilyia Nur Ab Rahman, Dr suhaimi Ab Rahman, Dr Rosli Saleh dan Dzulkifly Mat Hashim. Cadangan untuk mewujudkan dasar persijilan halal secara khusus untuk pengusaha restoran Malaysia. Halal product research institute. Universiiy Putra Malaysia, Selangor.
 15. Tajzadeh Namin A.A.2013.Valve creation in tourism: an Islamic approach. International Reasearch journal and Basic Science .2013. ISSN 2251-838X/ vol,4 (0):0000 science Explorer publication.
 16. Junainah Idris & Norazla Abdul Wahab.2015. The competitive advantages of sharia-compliant hotel concept in Malaysia: swot Analysis.Proceeding of the second international conference on management and muamalah.2015. E-ISBN: 978-967-0850-25-2.
 17. Tajzadeh Namin A.A.2013.Valve creation in tourism: an Islamic approach. International Reasearch journal and Basic Science .2013. ISSN 2251-838X/ vol,4 (0):0000 science Explorer publication.
 18. Junainah Idris & Norazla Abdul Wahab.2015. The competitive advantages of sharia-compliant hotel concept in Malaysia: swot Analysis.Proceeding of the second international conference on management and muamalah.2015. E-ISBN: 978-967-0850-25-2.
 19. Noor Rashidah bt mohamad ariffin.2015. Konsep hifz ad-din dalam pengurusan hotel patuh syariah. Prosiding seminar pengurusan Islam: kearah pemantapan ummah. ISBN 123-456-7890-98-7.
 20. Piang sriprasert.2014. Understanding behaviour and needs of halal tourism in Andaman gulf of Thailand: A case of Asian Muslim. Journal of advanced management sciens vo2, no 3. September 2014.
 21. Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatawat, Pingpis Srripsert & Sudarat Nimpaya.2015. Increasing Halal tourisam Potential at Andaman Gulf in Thailan for Muslim Country. Journal of economic, Business and management. VOl 3, No 7, July 2015.
 22. Teoman Duman.2011. Value of Islamic tourism offering: perspectives freedom the Turkish experience. Dibentang di dalamWorld Islamic forum (WITF 2011).
 23. Muhammad Khalilur Rahman. 2014.Motivating factors of Islamic Tourists Destination Loyalty: An Empirical Investigation in Malaysia. Journal of tourism and hospitality management. ISSN: 2372-5125. Published by American Research Institute for Policy Development.
 24. Syeda tamanna Fahim & Evana Nusrat Dooty.2014. Islamic Tourism: In the perspective of Bangladesh. Global journal of management and business research: F Real Estate Event & Tourism Management. Voluem 14 Issue 1 version 1.0 year 2014. Publisher by Global Journal Inc. (USA).
 25. Farooq haq & Ho Yin Wong.2013. Branding Islamic Spiritual Tourism: An Exploratory study in Australia & Pakistan. Islamic management and business. ISSN 2222-1719.
 26. Anowar Houssain Bhuiyan, Chamburi Siwar, Shaharrudin Mohamad Ismail & Rabiul Islam.2011. Potential of Islamic Tourism: A Case Strudy of Malaysia on East Coast Economic Region.Australian journal of basic and applied science ISSN: 1991-8178.
 27. Zairin Akma Zolkapli, Chamhuri Siwar, Habibah Ahmad & Hamzah Jusoh.2013. Taman Tamadun Islam Sebagai Produk Pelancongan Islam Persepsi, Kepuasan dan Jangkaan pelancong. Prosiding perkem ISSN: 2231-962x.
 28. Noor fiteri bin Abdullah & Masnisah binti mukhtar. 2014. Konsep pelancongan Islam: satu pengamatan. Seminar kebangsaan pendidikan Islam.
 29. Fatemeh Shafaei & Badaruddin Mohamed. 2015. Malaysia’ branding as an Islamic tourism hub: an assessment. Geografia Online Malaysia journal of society and space 11 issue 1(97-106) 2015,ISSN 2180-2491.

 

 

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *