Menu Home

FAKTOR-FAKTOR TERJADI MASALAH KHALWAT DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM

Abstrak: Kes khalwat dalam masyarakat semakin meningkat dari hari ke sehari. Masalah ini berlaku tidak mengira golongan umur, samada remaja mahupun golongan sudah berkahwin. Secara tidak langsung, hasil dari hubungan tidak sah ini, telah menyebabkan berlakunya kelahiran anak tidak sah taraf malahan membawa kepada masalah yang lain. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk menyatakan beberapa faktor penyebab permasalahan khalwat di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Hasil kajian mendapati terdapat pelbagai faktor menyebabkan masalah khalwat dalam masyarakat Islam iaitu kurang amalan agama dalam diri seseorang, institusi kekeluargaan yang lemah, sikap masyarakat yang tidak prihatin, perkembangan teknologi dan komitmen keluarga.

Rujukan

 1. Al-Quran
 2. Azlina Binti Muhammud.2012. Tesis  Penghuni Raudhatus Sakinah : Kajian Terhadap Latar Belakang Dan Faktor Salah Laku. Jabatan                 Dakwah Dan Pembangunan Insan. Akademi Pengajian Islam .Universiti Malaya .Kuala Lumpur.
 3. Intan Mas Ayu Shahimi. Harian Metro 2017. Https://Www.Hmetro.Com.My/M/2017/09/263683/Kecelaruan-Memahami-Erti-Kasih-   Sayang?Fbclid=Iwar2tem05f1acyrqwegnih2dnq2tr6f2mmgvinvrlywntt
 4. Kamus Dewan
 5. Laode Monto Bauto 2014 Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi                     Agama).Jurnal Pendidikan . Fakulti Pendidikan Sains Sosial. Universiti Pendidikan Indonesia.
 6. Mohd Zaliridzal Zakaria.2011. Ketagihan Seks Siber : Pengalaman Kaunselor Di Malaysia. Perkama International Convention.
 7. Maria Awaluddin ,S., Noor Ani Ahmad , Noridah Mohd Salleh, Tahir Aris, Noraida Mohd Kasim, Noor Azlin Muhammad Sapri & Nik              Rubiah Nik Abdul Rashid .2015. Prevelance Of Sexual Activity In Older Malaysian Adolencents And Associated Factors. Journal         Of Public Health Aspects 1(2):1-7.Media Permata.2013. 1julai
 8. Mohd Noorikhwan Bin Sarbini. (2013). Terapi Jiwa Menurut Imam Ibn ‘Ata’ Allah Al-Sakandari. Fakulti Pengajian Islam Universiti                   Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 9. Majalah Sinar Rohani Jabatan Kemajuan Islam Malaysia / Bil. 83  Tahun 20 / Www.Islam.Gov.My   Isu 2/2017.Ruangan Global. Pendekatan     Al-Quran Menangani Zina.
 10. Harian Metro 23 Julai 2018. 5 Julai
 11. Noor Ashikin Hamid , Shariffah Nuridah Aisyah Syed Nong Mohd, Lily Suryati Mohd Jamil, Nur Amani Pauzai, Khalwat Dalam Kalangan        Remaja Di Malaysia Dan Acheh : Kajian Terhadap Pematuhan Syariah . Fakulti Undang-Undang. Univerisiti Sultan Zainal                Abidin, Terengganu.
 12. Nazurah Qurratun ‘Aini Binti Mahat. Golongan Muda Banyak Buang Masa Melayari Internet. Berita Harian 26 April 2017.
 13. Wan Ramizah Bt Hassan , Azizah Binti Mat Rashid.2016. Maksiat Zina Menurut Perspektif Al-Quran Dan Hadis , Tinjauan Terhadap Faktor       Dan Kedudukannya Dalam Perundangan Syariah Di Malaysia. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
 14. Sahlawati Abu Bakar, Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Zanariah Dimon.2017.Kaedah Al-Quran Dalam Menangani Masalah Sosial:                 Kajian Di Pusat Perlindungan Majlis Agama Islam Selangor (Mais). Jurnal Pengajian Islam Issn: 1823 7126 E-Isssn: 0127-8002        2017, Bilangan 10, Isu 1, Halaman 57-77
 15. Sofian Baharum. 19 April 2017.  Utusan Online. https://www.utusan.com.my/berita/nasional/belia-habiskan-empat-jam-sehari-layari-media-                sosial-1.471183
 16. Utusan Malaysia. 12 September 2017. Https://Www.Utusan.Com.My/Berita/Nasional/Rakyat-Malaysia-Paling-Banyak-Guna-Whatsapp-Di-                Dunia-1.525610
 17. Zulkifli Haji Mohd Yusoff . 2017. Gejala Sosial Dalam Komuniti : Satu Sorotan Penyelesaian Dari Perspektif Wahyu. Jabatan Al-Quran Dan      Al-Hadith. Univerisiti Malaya.

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *