Menu Home

Author Archives

afriyantobinemri

PERSPEKTIF MAQASID KHUSUS SYARIAH DALAM MEMELIHARA INSTITUSI KELUARGA

Abstrak –Institusi keluarga merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat dan negara bagi kesinambungan umat manusia. Namun, pelbagai bentuk gejala negatif dan pengabaian keselamatan keluarga telah melanda masyarakat. Maka Islam telah menetapkan maqasid dalam memelihara institusi keluarga. Sehubungan itu, ibu bapa selaku individu penting dalam institusi keluarga seharusnya memahami matlamat pemeliharaan institusi […]

PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Abstrak –Keluarga merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat dan negara bagi kesinambungan umat manusia. Maka Islam telah menetapkan sistem dan peraturan dalam institusi keluarga bagi memastikan pembentukan umat sejajar dengan perintah Allah SWT. Sehubungan itu, perkahwinan yang menepati syarak adalah komponen paling asas dalam proses pembentukan keluarga, masyarakat dan negara keseluruhannya. […]

TINJAUAN LITERATUR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BALAGHAH ARAB PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA

Abstrak –Kajian ini merupakan sorotan literatur kajian pengajaran dan pembelajaran Balaghah Arab peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Kajian literatur ini bertujuan untuk: (1)Menghurai pengkajian lepas tentang pengajaran dan pembelajaran Balaghah Arab di Malaysia. (2)Menghurai pengkajian lepas tentang kajian  pembinaan ujian dan pengukuran peringkat pengajian tinggi. 3)Menganalisis isu pengukuran dan pengujian […]

DAKWAH UNITED SABAH ISLAMIC ASSOCIATION (USIA) TERHADAP MUALAF NEGERI SABAH MELALUI DAKWAH PENDIDIKAN

Abstrak – Usaha dakwah merupakan medium utama pengembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya dakwah mualaf. Ini bertujuan untuk menjana mualaf yang ideal dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam usaha memantapkan akidah dan memperkukuhkan kefahaman Islam. Kajian  ini membincangkan pendekatan yang dijalankan oleh USIA yang telah memberi natijah positif […]

PERMASALAHAN KAJIAN PENERIMAAN DAKWAH UNITED SABAH ISLAMIC ASSOCIATION (USIA) OLEH MUALAF NEGERI SABAH

Abstrak – Penerimaan dakwah mualaf terhadap dakwah USIA memainkan peranan penting. Dakwah merupakan medium utama pengembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya dakwah kepada para mualaf. Ia bertujuan untuk melahirkan mualaf yang ideal dan memiliki daya saing yang tinggi dalam usaha memantapkan akidah dan memperkukuhkan kefahaman Islam seterusnya […]

TERJEMAHAN IDEOGRAM “TUA” KE BAHASA ARAB DALAM SAJAK SI TUA SEPI DI SUNGAI YARRA: ANALISIS TEORI RELEVANS

Abstrak – Karya sastera seperti novel, hikayat, cerpen, prosa dan puisi dapat diperluas hingga ke peringkat antarabangsa dengan menterjemahkannya ke dalam bahasa asing. Walaupun cara ini memberi impak besar kepada Malaysia, tetapi kajiannya masih pada tahap yang rendah. Kajian ini bertujuan untuk (a) menganalisis makna sebenar ideogram tua dalam sajak […]

BENTUK POSAN (PESAJI) DAN CORAK AMALAN DALAM MASYARAKAT ISLAM WETU TELU DI DUSUN RENTANG DESA GANTI LOMBOK

Abstrak – Tradisi Posan merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika masyarakat Islam Wetu Telu akan menyunatkan anak lelakinya, tradisi ini masih dilaksanakan hingga sekarang ini kerana menurut pandangan masyarakat Islam Wetu Telu Dusun Rentang mengatakan bahawa merupakan proses atau masuknya fasa kedewasaan seorang anak dan salah satu syarat beragama Islam adalah […]