SIYASAH SYAR’IYYAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM KONTEKS SEMASA

Abstrak: Siyasah Syar’iyyah merupakan antara aturan syariat yang berkenaan dengan sistem pentadbiran suatu negara serta hubungannya dengan rakyat dari pelbagai golongan, agama dan budaya. Islam telah menetapkan suatu konsep dalam mengatur dan mentadbir sesuatu pemerintahan. Namun masih ada pemahaman yang tidak sesuai dengan penjelasan konsep syariat serta tidak relevan dengan realiti keadaan zaman. Penulisan ini […]

KONSEP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.

Abstrak: Kontroversi kepimpinan bukan Islam di tengah-tengah majoriti umat Islam sering timbul. Secara bersejarah, isu ini telah berlaku untuk masa yang lama dan sentiasa mengundang perdebatan di kalangan pakar dari semasa ke semasa. sehingga kini masih terasa hangat adalah penolakan kepemimpinan nonmuslim di tengah masyarakat muslim. Menanggapi persoalan ini, sebahagian kalangan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an menyimpulkan […]

THE CONCEPT OF DHIKR IN TARIQA

Abstrak – In this modern world, there are various alternatives that can be used by man specifically Muslims in gaining peace and calm life. One of the alternatives is through dhikr. Muslims are certain that dhikr is one of the ways to be closer to Allah SWT easily because it can be done anytime, anywhere […]