Menu Home

TERJEMAHAN IDEOGRAM “TUA” KE BAHASA ARAB DALAM SAJAK SI TUA SEPI DI SUNGAI YARRA: ANALISIS TEORI RELEVANS

Abstrak – Karya sastera seperti novel, hikayat, cerpen, prosa dan puisi dapat diperluas hingga ke peringkat antarabangsa dengan menterjemahkannya ke dalam bahasa asing. Walaupun cara ini memberi impak besar kepada Malaysia, tetapi kajiannya masih pada tahap yang rendah. Kajian ini bertujuan untuk (a) menganalisis makna sebenar ideogram tua dalam sajak […]

TAHAP PEMAHAMAN DAN PENGGUNAAN MASDAR SARIH DAN MASDAR MU’AWWAL DALAM KALANGAN PELAJAR PRA-SISWAZAH FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Abstrak- Berdasarkan dapatan kajian-kajian yang lepas, ramai pelajar di peringkat menengah yang masih lagi tidak memahami beberapa perkara berkaitan masdar. Antara kefahaman berkaitan dengan masdar yang perlu diketahui ialah berkaitan masdar sarih dan masdar mu’awwal. Kajian ini adalah untuk menganalpasti perbezaan antara masdar sarih dan masdar mu’awwal. Kajian juga akan […]

SEJARAH PENUBUHAN DAN SISTEM PENGAJIAN DI MADRASAH AL-ULUMAD-DINIAH AL-USMANIAH

Abstrak: Sejarah menunjukkan bahawa pengajian pondok merupakan institusi pendidikan Islam terawal ditubuhkan di Malaysia. Pengkaji telah mengenalpasti salah sebuah pondok yang ditubuhkan pada akhir abad ke-20 dan terkenal di negeri Kedah pada hari ini. Pondok tersebut ialah Madrasah Al-Ulum Ad-Diniah Al-Usmaniah atau lebih mesra dikenali sebagai Madrasah Al-Usmaniah yang telah […]