Menu Home

PERSPEKTIF MAQASID KHUSUS SYARIAH DALAM MEMELIHARA INSTITUSI KELUARGA

Abstrak –Institusi keluarga merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat dan negara bagi kesinambungan umat manusia. Namun, pelbagai bentuk gejala negatif dan pengabaian keselamatan keluarga telah melanda masyarakat. Maka Islam telah menetapkan maqasid dalam memelihara institusi keluarga. Sehubungan itu, ibu bapa selaku individu penting dalam institusi keluarga seharusnya memahami matlamat pemeliharaan institusi […]

PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Abstrak –Keluarga merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat dan negara bagi kesinambungan umat manusia. Maka Islam telah menetapkan sistem dan peraturan dalam institusi keluarga bagi memastikan pembentukan umat sejajar dengan perintah Allah SWT. Sehubungan itu, perkahwinan yang menepati syarak adalah komponen paling asas dalam proses pembentukan keluarga, masyarakat dan negara keseluruhannya. […]

DAKWAH UNITED SABAH ISLAMIC ASSOCIATION (USIA) TERHADAP MUALAF NEGERI SABAH MELALUI DAKWAH PENDIDIKAN

Abstrak – Usaha dakwah merupakan medium utama pengembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya dakwah mualaf. Ini bertujuan untuk menjana mualaf yang ideal dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam usaha memantapkan akidah dan memperkukuhkan kefahaman Islam. Kajian  ini membincangkan pendekatan yang dijalankan oleh USIA yang telah memberi natijah positif […]

PERMASALAHAN KAJIAN PENERIMAAN DAKWAH UNITED SABAH ISLAMIC ASSOCIATION (USIA) OLEH MUALAF NEGERI SABAH

Abstrak – Penerimaan dakwah mualaf terhadap dakwah USIA memainkan peranan penting. Dakwah merupakan medium utama pengembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya dakwah kepada para mualaf. Ia bertujuan untuk melahirkan mualaf yang ideal dan memiliki daya saing yang tinggi dalam usaha memantapkan akidah dan memperkukuhkan kefahaman Islam seterusnya […]

PENGURUSAN EMOSI WANITA HAMIL LUAR NIKAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : SATU TINJAUAN LITERATUR

Abstrak: Emosi merupakan suatu elemen dalam diri seorang manusia yang mampu mempengaruhi sebarang keputusan dalam kehidupan. Emosi yang stabil membolehkan seseorang individu itu berfikir secara waras dan sempurna manakala seseorang yang berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil akan mampu melakukan perkara yang bertentangan dengan kewarasan yang normal. Justeru itu, […]