KONSEP KEAMANAN DALAM INDEKS KEAMANAN GLOBAL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Abstrak: Islam adalah merupakan agama yang mengambil berat tentang isu berkaitan keamanan. Namun begitu, laporan Indeks Keamanan Global dalam banyak siri penerbitan tahunannya meletakkan negara yang paling rendah kadar keamanannya adalah terdiri daripada negara Islam Kajian ini bertujuan meninjau konsep keamanan yang terdapat di dalam Indeks Keamanan Global atau Global Peace Index (GPI) berdasarkan perspektif […]

FAKTOR-FAKTOR TERJADI MASALAH KHALWAT DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM

Abstrak: Kes khalwat dalam masyarakat semakin meningkat dari hari ke sehari. Masalah ini berlaku tidak mengira golongan umur, samada remaja mahupun golongan sudah berkahwin. Secara tidak langsung, hasil dari hubungan tidak sah ini, telah menyebabkan berlakunya kelahiran anak tidak sah taraf malahan membawa kepada masalah yang lain. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk menyatakan beberapa […]

PENGARUH PENGLIBATAN WANITA DALAM GERAKAN DAESH DI MALAYSIA

Mutakhir ini sering kali kita dikejutkan dengan masalah yang melanda umat Islam seperti di negara Palestin, Syria, Myanmar dan di negara-negara Islam yang lain ditindas oleh pengganas-pengganas seperti militan Daesh. Mereka melakukan kekejaman yang melampaui batas-batas kemanusiaan serta menggugat keselamatan dan keamanan negara. Wanita, kanak-kanak dan orang tua juga tidak terkecuali daripada menjadi mangsa penindasan […]

KONSEP AL-TABAYYUN DAN FAKTOR MENDORONG MAKLUMAT FASIQ DI ALAM MAYA

Abstrak: Perkembangan maklumat dalam alam maya pada hari ini memerlukan kepada tabayyun kerana maklumat telah bercampur baur antara yang salah dan yang betul, termasuklah yang bersifat fitnah. Dengan ini, sebahagian maklumat dari alam maya diragui dan tidak boleh dipercayai kerana kewibawaannya dipertikaikan lantaran mempunyai elemen “fisq”. Mempercayai maklumat dari alam maya tanpa diperiksa sumbernya mendorong […]

PENULISAN KREATIF DAKWAH DALAM NOVEL “PEMBURU”

Abstrak: Penulisan kreatif merupakan salah satu usaha dalam menyampaikan dakwah. Kajian ini membincangkan tentang konsep dakwah mau’izah hasanah yang terdapat di dalam novel Pemburu hasil karya Hilal Asyraf. Konsep dakwah yang digunakan oleh penulis adalah untuk memberi contoh yang baik atau akhlak mulia atau perkataan baik yang dijadikan medium dakwah dalam penulisan beliau. Objektif kajian […]

WARGA EMAS KEMURUNGAN

Abstrak – Istilah kemurungan tidak asing lagi bagi warga emas. Kemurungan adalah masalah kesihatan mental yang biasa dialami oleh warga emas di  mana mereka berasa sedih, rendah diri dan kekosongan hidup yang berpanjangan. Ini adalah sejenis penyakit yang melibatkan tubuh badan, perasaan dan minda. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 25% daripada mereka yang berumur lebih 65 […]

KAEDAH IBU BAPA MENANGANI PEDOFILIA MENURUT ISLAM

Abstrak: Peningkatan jenayah pedofilia dalam kalangan anak-anak berada dalam tahap yang semakin membimbangkan. Setiap hari keselamatan dan kesejahteraan anak-anak terancam dengan gejala yang tidak berperikemanusiaan. Oleh yang demikian, pelbagai usaha telah dilakukan oleh semua pihak untuk membanteras jenayah ini. Namun, usaha ini tidak dapat membendung jenayah ini dari terus berleluasa. Justeru, kajian ini dijalankan adalah […]

MANHAJ DAKWAH SAYYID MUHAMMAD ALAWI

Abstrak: Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki merupakan seoramg ulama kontemporari yang berasal daripada Hijaz. Beliau banyak menghasilkan kitab-kitab yang menyentuh perkara-perkara yang sering menjadi perselisihan umat Islam seperti tawassul, tabarruk dan lain-lain. Antara kitab beliau yang terkenal adalah Mafahim Yajib An Tusohhah. Oleh kerana penulisan beliau lebih kepada genre begitu maka ramai pengkaji membuat kajian mengenai […]

KONSEP PELAKSANAAN AMAR MARUF NAHI MUNGKARDALAM ORGANISASI DAKWAH

Abstrak: Konsep amar ma’ruf nahi mungkar merupakan suatu tuntutan dan ajaran diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Quran. Ajaran ini ditugaskan oleh para nabi dan rasul ke atas umat Islam dan merupakan syariat yang wajib dilaksanakan, Permasalahan di sini ramai dikalangan masyarakat tidak mengambil cakna akan pelakanaan amar ma’ruf nahi mungkar dalam kehidupan seharian, pekara ini […]

KONSEP JENAYAH ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM

Abstrak – Jenayah alam sekitar adalah satu fenomena yang membimbangkan. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk membanteras jenayah ini. Salah satu caranya ialah dengan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang jenayah alam sekitar. Justeru itu, kajian ini berusaha menjelaskan tentang konsep jenayah alam sekitar menurut Islam secara teliti sekali gus mengelakkan kekeliruan tentang wajah jenayah alam sekitar yang […]