Menu Home

PENGURUSAN EMOSI WANITA HAMIL LUAR NIKAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : SATU TINJAUAN LITERATUR

Abstrak: Emosi merupakan suatu elemen dalam diri seorang manusia yang mampu mempengaruhi sebarang keputusan dalam kehidupan. Emosi yang stabil membolehkan seseorang individu itu berfikir secara waras dan sempurna manakala seseorang yang berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil akan mampu melakukan perkara yang bertentangan dengan kewarasan yang normal. Justeru itu, […]

PENGARUH PENGLIBATAN WANITA DALAM GERAKAN DAESH DI MALAYSIA

Mutakhir ini sering kali kita dikejutkan dengan masalah yang melanda umat Islam seperti di negara Palestin, Syria, Myanmar dan di negara-negara Islam yang lain ditindas oleh pengganas-pengganas seperti militan Daesh. Mereka melakukan kekejaman yang melampaui batas-batas kemanusiaan serta menggugat keselamatan dan keamanan negara. Wanita, kanak-kanak dan orang tua juga tidak […]

PENULISAN KREATIF DAKWAH DALAM NOVEL “PEMBURU”

Abstrak: Penulisan kreatif merupakan salah satu usaha dalam menyampaikan dakwah. Kajian ini membincangkan tentang konsep dakwah mau’izah hasanah yang terdapat di dalam novel Pemburu hasil karya Hilal Asyraf. Konsep dakwah yang digunakan oleh penulis adalah untuk memberi contoh yang baik atau akhlak mulia atau perkataan baik yang dijadikan medium dakwah […]

WARGA EMAS KEMURUNGAN

Abstrak – Istilah kemurungan tidak asing lagi bagi warga emas. Kemurungan adalah masalah kesihatan mental yang biasa dialami oleh warga emas di  mana mereka berasa sedih, rendah diri dan kekosongan hidup yang berpanjangan. Ini adalah sejenis penyakit yang melibatkan tubuh badan, perasaan dan minda. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 25% daripada […]

KAEDAH IBU BAPA MENANGANI PEDOFILIA MENURUT ISLAM

Abstrak: Peningkatan jenayah pedofilia dalam kalangan anak-anak berada dalam tahap yang semakin membimbangkan. Setiap hari keselamatan dan kesejahteraan anak-anak terancam dengan gejala yang tidak berperikemanusiaan. Oleh yang demikian, pelbagai usaha telah dilakukan oleh semua pihak untuk membanteras jenayah ini. Namun, usaha ini tidak dapat membendung jenayah ini dari terus berleluasa. […]

MANHAJ DAKWAH SAYYID MUHAMMAD ALAWI

Abstrak: Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki merupakan seoramg ulama kontemporari yang berasal daripada Hijaz. Beliau banyak menghasilkan kitab-kitab yang menyentuh perkara-perkara yang sering menjadi perselisihan umat Islam seperti tawassul, tabarruk dan lain-lain. Antara kitab beliau yang terkenal adalah Mafahim Yajib An Tusohhah. Oleh kerana penulisan beliau lebih kepada genre begitu maka […]