Menu Home

DAKWAH UNITED SABAH ISLAMIC ASSOCIATION (USIA) TERHADAP MUALAF NEGERI SABAH MELALUI DAKWAH PENDIDIKAN

Abstrak – Usaha dakwah merupakan medium utama pengembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya dakwah mualaf. Ini bertujuan untuk menjana mualaf yang ideal dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam usaha memantapkan akidah dan memperkukuhkan kefahaman Islam. Kajian  ini membincangkan pendekatan yang dijalankan oleh USIA yang telah memberi natijah positif […]

PERMASALAHAN KAJIAN PENERIMAAN DAKWAH UNITED SABAH ISLAMIC ASSOCIATION (USIA) OLEH MUALAF NEGERI SABAH

Abstrak – Penerimaan dakwah mualaf terhadap dakwah USIA memainkan peranan penting. Dakwah merupakan medium utama pengembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya dakwah kepada para mualaf. Ia bertujuan untuk melahirkan mualaf yang ideal dan memiliki daya saing yang tinggi dalam usaha memantapkan akidah dan memperkukuhkan kefahaman Islam seterusnya […]

PENGURUSAN EMOSI WANITA HAMIL LUAR NIKAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : SATU TINJAUAN LITERATUR

Abstrak: Emosi merupakan suatu elemen dalam diri seorang manusia yang mampu mempengaruhi sebarang keputusan dalam kehidupan. Emosi yang stabil membolehkan seseorang individu itu berfikir secara waras dan sempurna manakala seseorang yang berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil akan mampu melakukan perkara yang bertentangan dengan kewarasan yang normal. Justeru itu, […]

PENGARUH PENGLIBATAN WANITA DALAM GERAKAN DAESH DI MALAYSIA

Mutakhir ini sering kali kita dikejutkan dengan masalah yang melanda umat Islam seperti di negara Palestin, Syria, Myanmar dan di negara-negara Islam yang lain ditindas oleh pengganas-pengganas seperti militan Daesh. Mereka melakukan kekejaman yang melampaui batas-batas kemanusiaan serta menggugat keselamatan dan keamanan negara. Wanita, kanak-kanak dan orang tua juga tidak […]

PENULISAN KREATIF DAKWAH DALAM NOVEL “PEMBURU”

Abstrak: Penulisan kreatif merupakan salah satu usaha dalam menyampaikan dakwah. Kajian ini membincangkan tentang konsep dakwah mau’izah hasanah yang terdapat di dalam novel Pemburu hasil karya Hilal Asyraf. Konsep dakwah yang digunakan oleh penulis adalah untuk memberi contoh yang baik atau akhlak mulia atau perkataan baik yang dijadikan medium dakwah […]

WARGA EMAS KEMURUNGAN

Abstrak – Istilah kemurungan tidak asing lagi bagi warga emas. Kemurungan adalah masalah kesihatan mental yang biasa dialami oleh warga emas di  mana mereka berasa sedih, rendah diri dan kekosongan hidup yang berpanjangan. Ini adalah sejenis penyakit yang melibatkan tubuh badan, perasaan dan minda. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 25% daripada […]