Menu Home

KONSEP JENAYAH ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM

Abstrak – Jenayah alam sekitar adalah satu fenomena yang membimbangkan. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk membanteras jenayah ini. Salah satu caranya ialah dengan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang jenayah alam sekitar. Justeru itu, kajian ini berusaha menjelaskan tentang konsep jenayah alam sekitar menurut Islam secara teliti sekali gus mengelakkan kekeliruan tentang […]

SKOP DAN PENDEKATAN DAKWAH BI AL-HAL PELAJAR

  Abstrak – Jiwa remaja semestinya sentiasa haus untuk meneroka sesuatu yang baru dan lebih mencabar. Oleh itu jika mereka tidak mempunyai benteng untuk menahan diri mereka dari melakukan perkara yang di luar sifat seorang pelajar maka sudah tentu akan membawa impak yang negatif kepada sahsiah pelajar. Qudwah hasanah dan […]

FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DALAM KALANGAN MUALAF DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Abstrak – Salah satu daripada kesempurnaan syariah Islamiah dalam aspek kekeluargaan ialah apabila ia memberikan kelonggaran kepada pasangan suami isteri untuk membubarkan perkahwinan apabila didapati wujudnya perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi. Isu perceraian sebenarnya bukanlah suatu isu yang asing kerana terdapat banyak kajian yang dilaksanakan sebelum ini. Namun uniknya […]

PENCAPAIAN INTERNET DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM

Abstrak – Internet telah mengalami perubahan seiring dengan ledakan perkembangan teknologi maklumat. Persoalannya, bagaimana pencapaian internet berlaku dalam kalangan masyarakat sehingga menular kepada golongan remaja. Kajian ini bertujuan bagi mengenalpasti impak internet terhadap remaja khususnya remaja Islam. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis kandungan. Manakala, pengumpulan data kajian […]

KONSEP KOMITMEN DAKWAH PENGGERAK MASYARAKAT ORANG ASLI (PMOA) JAKIM

Abstrak – Artikel ini membincangkan konsep komitmen dakwah dan kepentingannya dalam konteks gerakan dakwah Penggerak Masyarakat Orang Asli (PMOA) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Penulisan artikel ini adalah berdasarkan kaedah analisis dokumen daripada sumber laporan, artikel jurnal dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan subjek perbincangan. Hasil penelitian menunjukkan komitmen mempunyai hubungan […]

PENGENALAN DAKWAH DALAM KARYA ZA’BA

Abstrak – Zainal Abidin bin Ahmad (16 September 1895 hingga 23 Oktober 1973) atau lebih dikenali sebagai Pendeta Za’ba merupakan satu nama besar dalam ilmu persuratan Melayu. Sumbangan beliau sangat besar khususnya dalam bidang bahasa. Beliau juga banyak menulis berkaitan pelbagai isu masyarakat Melayu dalam bidang ekonomi, politik, sastera, agama […]