Menu Home

PENETAPAN HUKUM FIQH BERASASKAN FAKTOR FASĀD AL-ZAMĀN: SUATU SOROTAN

Abstrak:Penetapan sesuatu hukum adalah bergantung kepada keadaan ᶜillah dan antaranya menurut para ulama ialah fasād al-zamān. Faktor fasād al-zamān penting diambil kira dalam penetapan hukum bagi memastikan kelestarian maqāṣid syarak sentiasa terpelihara. Penghayatan masyarakat yang rendah terhadap suruhan dan larangan agama dalam apa jua aspek kehidupan boleh mewakili kewujudan fasād […]

PENGURUSAN WAKAF TUNAI IPT DI NEGERI SELANGOR

Abstrak:Wakaf tunai adalah merupakan alternatif dan kepentingan umat Islam pada masa kini khususnya dalam sektor pendidikan negara. Institusi pengajian tinggi awam (IPT) tidak terlepas daripada peranan dalam menjalankan aktiviti wakaf bagi menjana dana universiti dan meningkatkan prasarana bagi kemanfaatan staf dan para pelajar. Terdapat pelbagai langkah yang dilakukan oleh IPT […]

PENGAMALAN MUALAF INDIA KETIKA MENZIARAHI UPACARA KEMATIAN KELUARGA BUKAN ISLAM

Abstrak: Setiap bangsa di dunia ini memiliki sistem budaya yang tersendiri, termasuklah amalan upacara kematian yang diamalkan. Budaya kematian setiap kaum adalah berbeza-beza untuk dipersembahkan kerana masing-masing berpegang kepada asas kepercayaan agama tersendiri. Islam melarang serta memberi amaran tegas supaya tidak melakukan perbuatan yang menyerupai agama lain dan bertentangan dengan […]