SISTEM PENGURUSAN TANAH ADAT DALAM ADAT PEPATIH

Abstrak: Tanah merupakan sebuah asset tetap yang perlu dijaga dan diusahakan dengan baik bagi membantu kepesatan perkembangan dan pembangunan ekonomi negara. Negeri Sembilan khususnya terdapat banyak tanah yang terbiar tanpa ada sebarang pemajuan dilaksanakan ke atasnya atas pemahaman dan pengamalan mereka yang terikat dengan amalan adat pepatih. Menurut kefahaman mereka, tanah adat adalah milik kaum […]

PENGGUNAAN BAJA DARIPADA NAJIS HAIWAN

Abstrak – Baja merupakan satu bahan yang digunakan dalam sektor pertanian bagi membantu meningkatkan hasil serta kualiti suatu produk tanaman. Baja terbahagi kepada dua kategori iaitu baja organik dan juga baja bukan organik. Baja organik adalah baja yang diperolehi daripada sisa ladang seperti tananam dan haiwan atau bahan sampingan kilang industri berasaskan pertanian yang telah […]

KE ARAH PERLAKSANAAN PELANCONGAN PATUH SYARIAH DI MALAYSIA

Abstrak – Penciptaan alam ini oleh Allah SWT adalah untuk kegunaan dan manfaat kepada hambanya. Penerokaan oleh manusia terhadap alam ini dapat memberikan faedah kepada manusia itu sendiri. Akan tetapi, penerokaan itu akan lebih sempurna jika ia dilakukan mengikut garis panduan yang terdapat di dalam Islam. Islam mengungkapkan pengertian melancong mempunyai pandangan dari sudut yang […]

MANHAJ TARJIH CABD AL-KARIM ZAYDAN MENGENAI IBADAH DALAM KITAB AL-MUFSSAL FI AHKAM AL-MAR’AH

Abstrak – Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj tarjih CAbd al-Karim Zaydan.mengenai ibadah dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding kitab–kitab fiqh wanita lainya, karena selain aspek kandungannya yang komprehensif, yaitu 990 permasalahan pada bagian ibadah juga mempunyai manhaj tarjih yang tidak berafiliasi […]

CABARAN PENGURUSAN KOPERASI KARIAH MASJID (KOPERASI KARIAH MASJID MANAGEMENT CHALLENGES)

Abstrak – Koperasi Kariah Masjid (KKM) merupakan sebuah koperasi berasaskan institusi masjid. KKM ditubuhkan dengan objektif untuk memberikan keuntungan pada aspek ekonomi dan sosial kepada komuniti. Kajian lepas mendapati KKM mempunyai masalah dalam pengurusan dan pentadbirannya yang boleh memberi kesan kepada tujuan penubuhan KKM. Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti masalah dan cabaran yang dihadapi […]

RAWATAN MENGGUNAKAN AIR KENCING UNTA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS

Abstrak – Kemunculan pelbagai jenis bentuk rawatan sama ada perubatan traditional atau moden menampakkan kepelbagaian dalam merawat sesuatu penyakit. Pelbagai jenis rawatan ini juga menggunakan bermacam- macam jenis sumber sama ada halal atau haram. Salah satu rawatan yang terdapat di dunia ini adalah rawatan perubatan yang berasaskan sumber daripada haiwan iaitu urin atau air kencing  […]

Abstrak – Perilaku perempuan meniru lelaki dan lelaki meniru perempuan dari segi pemakaian, gerak langkah malah dalam tutur kata pergaulan merupakan suatu perkara yang membimbangkan. Ini kerana perbuatan sebegitu ternyata sudah lari dari norma kehidupan yang sebenar. Al-Quran, al-sunnah malah kaedah-kaedah fiqh sudah melarang sekeras-kerasnya perbuatan songsang ini yang telah lama wujud di zaman al-anbiya’ […]

ANALISIS URUSNIAGA KASUT TERPAKAI MENGIKUT PERSPEKTIF BAI’ MUZAYADAH

Abstrak – Pelbagai jenis barangan yang dijual dengan menggunakan kaedah lelongan atau bidaan, diantaranya ialah kasut terpakai. Kasut terpakai adalah sebahagian daripada kategori pakaian terpakai, ia bermaksud sesuatu yang telah dimiliki atau telah digunakan oleh orang lain. Oleh yang demikian jualan lelong pada masa kini semakin mendapat sambutan. Justeru,objektif kajian ini bertujuan menganalisis urusniaga kasut […]

KAJIAN LITERATUR : ISU DAN CABARAN PENGURUSAN MAKANAN DI MALAYSIA

Abstrak – Pengurusan halal merangkumi pematuhan dari sudut penggunaan Standard Halal Malaysia dan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia.  Proses kelulusan halal JAKIM meliputi pengurusan sumber, penyembelihan, kawalan kualiti, kebersihan, penyimpanan, penghantaran dan sebagainya. Pelbagai isu dan cabaran yang dihadapi oleh badan pengeluar, pengusaha, pengguna bagi menguruskan isu makanan halal. Artikel ini adalah satu kajian tentang […]

Manhaj Penulisan Fiqhcabd Al-Karim Zaydan Dalam Kitab Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Mar’ah

Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj penulisan fiqh dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah yang ditulis oleh Syeikh CAbd al-Karim Zaydan. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan dibanding kitab–kitab fiqh lainya karena selain aspek kandungan yang universal juga mempunyai manhaj penulisannya yang sangat teliti.Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini […]