Menu Home

PENGAMALAN MUALAF INDIA KETIKA MENZIARAHI UPACARA KEMATIAN KELUARGA BUKAN ISLAM

Abstrak: Setiap bangsa di dunia ini memiliki sistem budaya yang tersendiri, termasuklah amalan upacara kematian yang diamalkan. Budaya kematian setiap kaum adalah berbeza-beza untuk dipersembahkan kerana masing-masing berpegang kepada asas kepercayaan agama tersendiri. Islam melarang serta memberi amaran tegas supaya tidak melakukan perbuatan yang menyerupai agama lain dan bertentangan dengan […]

AGIHAN ZAKAT DALAM BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO UNTUK USAHAWAN ASNAF DI BAITUL MAL MAIWP: SATU DIMENSI BARU

Abstrak: Industri kecil dan sederhana (IKS) ketika ini telah mengalami peningkatan. IKS merupakan salah satu tunjang dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Pembiayaan mikro merupakan sumber kewangan yang sering mendapat tempat dalam kalangan usahawan yang menjalankan perusahaan berskala kecil dan sederhana khususnya. Ketika ini di Malaysia, Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dan […]

SISTEM PENGURUSAN TANAH ADAT DALAM ADAT PEPATIH

Abstrak: Tanah merupakan sebuah asset tetap yang perlu dijaga dan diusahakan dengan baik bagi membantu kepesatan perkembangan dan pembangunan ekonomi negara. Negeri Sembilan khususnya terdapat banyak tanah yang terbiar tanpa ada sebarang pemajuan dilaksanakan ke atasnya atas pemahaman dan pengamalan mereka yang terikat dengan amalan adat pepatih. Menurut kefahaman mereka, […]

PENGGUNAAN BAJA DARIPADA NAJIS HAIWAN

Abstrak – Baja merupakan satu bahan yang digunakan dalam sektor pertanian bagi membantu meningkatkan hasil serta kualiti suatu produk tanaman. Baja terbahagi kepada dua kategori iaitu baja organik dan juga baja bukan organik. Baja organik adalah baja yang diperolehi daripada sisa ladang seperti tananam dan haiwan atau bahan sampingan kilang […]

MANHAJ TARJIH CABD AL-KARIM ZAYDAN MENGENAI IBADAH DALAM KITAB AL-MUFSSAL FI AHKAM AL-MAR’AH

Abstrak – Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj tarjih CAbd al-Karim Zaydan.mengenai ibadah dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding kitab–kitab fiqh wanita lainya, karena selain aspek kandungannya yang komprehensif, yaitu 990 permasalahan pada bagian ibadah juga mempunyai […]

CABARAN PENGURUSAN KOPERASI KARIAH MASJID (KOPERASI KARIAH MASJID MANAGEMENT CHALLENGES)

Abstrak – Koperasi Kariah Masjid (KKM) merupakan sebuah koperasi berasaskan institusi masjid. KKM ditubuhkan dengan objektif untuk memberikan keuntungan pada aspek ekonomi dan sosial kepada komuniti. Kajian lepas mendapati KKM mempunyai masalah dalam pengurusan dan pentadbirannya yang boleh memberi kesan kepada tujuan penubuhan KKM. Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti […]