Menu Home

Abstrak – Perilaku perempuan meniru lelaki dan lelaki meniru perempuan dari segi pemakaian, gerak langkah malah dalam tutur kata pergaulan merupakan suatu perkara yang membimbangkan. Ini kerana perbuatan sebegitu ternyata sudah lari dari norma kehidupan yang sebenar. Al-Quran, al-sunnah malah kaedah-kaedah fiqh sudah melarang sekeras-kerasnya perbuatan songsang ini yang telah […]

KAJIAN LITERATUR : ISU DAN CABARAN PENGURUSAN MAKANAN DI MALAYSIA

Abstrak – Pengurusan halal merangkumi pematuhan dari sudut penggunaan Standard Halal Malaysia dan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia.  Proses kelulusan halal JAKIM meliputi pengurusan sumber, penyembelihan, kawalan kualiti, kebersihan, penyimpanan, penghantaran dan sebagainya. Pelbagai isu dan cabaran yang dihadapi oleh badan pengeluar, pengusaha, pengguna bagi menguruskan isu makanan halal. Artikel […]

Manhaj Penulisan Fiqh cabd Al-Karim Zaydan Dalam Kitab Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Mar’ah

Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj penulisan fiqh dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah yang ditulis oleh Syeikh CAbd al-Karim Zaydan. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan dibanding kitab–kitab fiqh lainya karena selain aspek kandungan yang universal juga mempunyai manhaj penulisannya yang sangat teliti.Metodologi penelitian […]