Menu Home

AKHLAK TERCELA, FAKTOR DAN PENYELESAIAN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR KARANGAN HAMKA

Abstrak – Kajian ini adalah bertujuan mengetengahkan ketokohan dan kewibawaan Hamka sebagai ahli tafsir yang mempunyai ciri-ciri pendidik dan murabbi serta melihat bagaiman Hamka mengemukakan pandangan beliau terhadap permasalahan dan isu-isu kemasyarakatan berkaitan dengan akhlak tercela seperti memperolok-olok, sombong atau takbur dan fitnah berdasarkan huraian di dalam kitab tafsir al-Azhar […]

PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT TAFSIR AL-AZHAR KARANGAN HAMKA

Abstrak – Pendidikan akhlak adalah suatu proses yang dapat mengembangkan sikap manusia supaya menjadi baik sehingga mencapai kehidupan yang sempurna. Dengan demikian pendidikan akhlak sangat diperlukan untuk menghadapi realiti kehidupan zaman moden ini iaitu arus kemajuan yang pesat diiringi dengan kemerosotan akhlak. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan yang data-datanya diperolehi […]

AMALAN TALAQQI DAN MUSHAFAHAH DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SJKC

Tilawah al-Quran merupakan bidang utama dalam mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah. Bidang yang menitikberatkan pembacaan ayat-ayat al-Quran dalam ayat bacaan, kefahaman atau hafazan. Peranan guru penting sebagai pendidik dan pembimbing dalam melaksanakan Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc). Artikel ini adalah hasil dapatan kajian pelaksanaan amalan talaqqi dan mushafahah dalam pengajaran […]

STRATEGI PENGUKUHAN KEMAHIRAN BACAAN AL-QURAN DALAM KALANGAN GOLONGAN DEWASA DI MUKIM PETALING SELANGOR

Abstrak: Aspek yang penting bagi pengajian al-Quran adalah agar terus istiqomah mengukuhkan pengajian al-Quran daripada hilang dari amalan mereka. pengajian ini mesti diteruskan walaupun memiliki komitmen yang tinggi iaitu setelah mereka bekerja dan masih lagi tidak dapat menguasai bacaan dengn betul di usia mereka telah meningkat dewasa. Kajian ini bertujuan […]

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUKUHAN HAFAZAN DALAM KALANGAN LEPASAN TAHFIZ

Abstrak: Aspek yang penting bagi penghafaz al-Quran adalah agar terus menjaga hafazannya daripada hilang dari ingatan mereka. Penjagaan ini mesti diteruskan walaupun setelah mereka keluar daripada institusi tahfiz iaitu setelah mereka khatam menghafaz 30 juzuk al-Quran dan telah menceburi pelbagai bidang profesional. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor pengukuhan hafazan […]

HERMENEUTIK FAZLUR RAHMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTER IN ISLAM

Abstrak – Ulama tafsir telah sepakat tentang metode tafsir al-Quran dan as-Sunnah. Namun, Fazlur Rahman telah menganjurkan metode tafsir moden dengan  mengaplikasikan hermeneutik. Beliau berpendapat bahawa metode tersebut adalah untuk mendapatkan nilai-nilai moral (maqasid syariah) yang universal. Anggapan beliau adalah berdasarkan al-Quran perlu ditafsirkan kepada konteks sosiologi dan hisoris untuk […]

Prihatin Masyarakat Terhadap Autisme

Abstrak – Masyarakat kini kurang prihatin terhadap isu Orang Kurang Upaya (OKU) khususnya autisme. Mereka lebih gemar dengan dunia teknologi yang kian maju umpama cendawan tumbuh selepas hujan tanpa cakna dengan isu ini. Tujuan penyelidikan ini dilakukan adalah untuk membimbing masyarakat supaya lebih menjadi masyarakat yang prihatin serta peduli akan […]