Menu Home

AMALAN TALAQQI DAN MUSHAFAHAH DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SJKC

Tilawah al-Quran merupakan bidang utama dalam mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah. Bidang yang menitikberatkan pembacaan ayat-ayat al-Quran dalam ayat bacaan, kefahaman atau hafazan. Peranan guru penting sebagai pendidik dan pembimbing dalam melaksanakan Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc). Artikel ini adalah hasil dapatan kajian pelaksanaan amalan talaqqi dan mushafahah dalam pengajaran […]

STRATEGI PENGUKUHAN KEMAHIRAN BACAAN AL-QURAN DALAM KALANGAN GOLONGAN DEWASA DI MUKIM PETALING SELANGOR

Abstrak: Aspek yang penting bagi pengajian al-Quran adalah agar terus istiqomah mengukuhkan pengajian al-Quran daripada hilang dari amalan mereka. pengajian ini mesti diteruskan walaupun memiliki komitmen yang tinggi iaitu setelah mereka bekerja dan masih lagi tidak dapat menguasai bacaan dengn betul di usia mereka telah meningkat dewasa. Kajian ini bertujuan […]

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUKUHAN HAFAZAN DALAM KALANGAN LEPASAN TAHFIZ

Abstrak: Aspek yang penting bagi penghafaz al-Quran adalah agar terus menjaga hafazannya daripada hilang dari ingatan mereka. Penjagaan ini mesti diteruskan walaupun setelah mereka keluar daripada institusi tahfiz iaitu setelah mereka khatam menghafaz 30 juzuk al-Quran dan telah menceburi pelbagai bidang profesional. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor pengukuhan hafazan […]

HERMENEUTIK FAZLUR RAHMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTER IN ISLAM

Abstrak – Ulama tafsir telah sepakat tentang metode tafsir al-Quran dan as-Sunnah. Namun, Fazlur Rahman telah menganjurkan metode tafsir moden dengan  mengaplikasikan hermeneutik. Beliau berpendapat bahawa metode tersebut adalah untuk mendapatkan nilai-nilai moral (maqasid syariah) yang universal. Anggapan beliau adalah berdasarkan al-Quran perlu ditafsirkan kepada konteks sosiologi dan hisoris untuk […]

Prihatin Masyarakat Terhadap Autisme

Abstrak – Masyarakat kini kurang prihatin terhadap isu Orang Kurang Upaya (OKU) khususnya autisme. Mereka lebih gemar dengan dunia teknologi yang kian maju umpama cendawan tumbuh selepas hujan tanpa cakna dengan isu ini. Tujuan penyelidikan ini dilakukan adalah untuk membimbing masyarakat supaya lebih menjadi masyarakat yang prihatin serta peduli akan […]

KAJIAN TERHADAP KESALAHAN LAZIM DALAM MEMBACA AL-QURAN DIKALANGANGURU PELATIH DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA, SABAH.

Abstrak : Membaca al-Quran adalah satu ibadah dan orang yang membaca Al-Quran akan mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah s.w.t manakala kesalahan membacanya membuatkan seseorang mendapat dosa daripada Allah Taala. Oleh itu setiap daripada kita mesti memastikan bahawa al-Quran yang kita baca adalah menepati kaedah bacaan yang betul bagi memastikan […]

ANALISIS KONSEP NEGARA ISLAM BERDASARKAN KITAB TAFSIR HARIAN AL-QUR’AN AL-KARIM KARYA HAJI ABDULLAH ABBAS NASUTION

  SITI BALKIS Abstrak – Kepincangan sistem politik dilihat terjadi hampir di kebanyakan negara. Kekuasaan yang diperolehi digunakan untuk kepentingan diri tanpa melaksanakan tanggungjawab yang sebenar. Negara menjadi sumber kepada kekuasaan semata tanpa menjalankan tanggungjawab kepada rakyat. Kesan daripada pengabaian tersebut, rakyat menghadapi pelbagai masalah termasuklah keruntuhan akhlak dan kemunduran […]