Menu Home

LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER) DALAM AL-QUR’AN DITINJAU DARIPADA ASPEK MEDIA SOSIAL

Abstrak-LGBT merupakan istilah dari kata Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Yang mana LGBT ini merupakan fenomena sosial yang sedang populer pada saat sekarang dipenjuru Negara. Yang mana gerakan LGBT pada saat sekarang sangat inten dalam terwujudnya keadilan terhadap komunitasnya. Tujuan penelitian ini yaitu meneroka, sejauh mana media sosial berperan terhadap […]

MANHAJ DAKWAH SAYYID MUHAMMAD ALAWI

Abstrak: Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki merupakan seoramg ulama kontemporari yang berasal daripada Hijaz. Beliau banyak menghasilkan kitab-kitab yang menyentuh perkara-perkara yang sering menjadi perselisihan umat Islam seperti tawassul, tabarruk dan lain-lain. Antara kitab beliau yang terkenal adalah Mafahim Yajib An Tusohhah. Oleh kerana penulisan beliau lebih kepada genre begitu maka […]

SISTEM PENGURUSAN TANAH ADAT DALAM ADAT PEPATIH

Abstrak: Tanah merupakan sebuah asset tetap yang perlu dijaga dan diusahakan dengan baik bagi membantu kepesatan perkembangan dan pembangunan ekonomi negara. Negeri Sembilan khususnya terdapat banyak tanah yang terbiar tanpa ada sebarang pemajuan dilaksanakan ke atasnya atas pemahaman dan pengamalan mereka yang terikat dengan amalan adat pepatih. Menurut kefahaman mereka, […]

KONSEP JENAYAH ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM

Abstrak – Jenayah alam sekitar adalah satu fenomena yang membimbangkan. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk membanteras jenayah ini. Salah satu caranya ialah dengan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang jenayah alam sekitar. Justeru itu, kajian ini berusaha menjelaskan tentang konsep jenayah alam sekitar menurut Islam secara teliti sekali gus mengelakkan kekeliruan tentang […]

SKOP DAN PENDEKATAN DAKWAH BI AL-HAL PELAJAR

  Abstrak – Jiwa remaja semestinya sentiasa haus untuk meneroka sesuatu yang baru dan lebih mencabar. Oleh itu jika mereka tidak mempunyai benteng untuk menahan diri mereka dari melakukan perkara yang di luar sifat seorang pelajar maka sudah tentu akan membawa impak yang negatif kepada sahsiah pelajar. Qudwah hasanah dan […]

FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DALAM KALANGAN MUALAF DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Abstrak – Salah satu daripada kesempurnaan syariah Islamiah dalam aspek kekeluargaan ialah apabila ia memberikan kelonggaran kepada pasangan suami isteri untuk membubarkan perkahwinan apabila didapati wujudnya perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi. Isu perceraian sebenarnya bukanlah suatu isu yang asing kerana terdapat banyak kajian yang dilaksanakan sebelum ini. Namun uniknya […]

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PUSKESMAS PURNAMA KOTA DUMAI

Abstrak: Puskesmas Purnama Kota Dumai merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 80/DINKES/2015 tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 81/DINKES/2015 tentang Jenis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota […]