Menu Home

PENETAPAN HUKUM FIQH BERASASKAN FAKTOR FASĀD AL-ZAMĀN: SUATU SOROTAN

Abstrak:Penetapan sesuatu hukum adalah bergantung kepada keadaan ᶜillah dan antaranya menurut para ulama ialah fasād al-zamān. Faktor fasād al-zamān penting diambil kira dalam penetapan hukum bagi memastikan kelestarian maqāṣid syarak sentiasa terpelihara. Penghayatan masyarakat yang rendah terhadap suruhan dan larangan agama dalam apa jua aspek kehidupan boleh mewakili kewujudan fasād […]

AKHLAK TERCELA, FAKTOR DAN PENYELESAIAN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR KARANGAN HAMKA

Abstrak – Kajian ini adalah bertujuan mengetengahkan ketokohan dan kewibawaan Hamka sebagai ahli tafsir yang mempunyai ciri-ciri pendidik dan murabbi serta melihat bagaiman Hamka mengemukakan pandangan beliau terhadap permasalahan dan isu-isu kemasyarakatan berkaitan dengan akhlak tercela seperti memperolok-olok, sombong atau takbur dan fitnah berdasarkan huraian di dalam kitab tafsir al-Azhar […]

PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT TAFSIR AL-AZHAR KARANGAN HAMKA

Abstrak – Pendidikan akhlak adalah suatu proses yang dapat mengembangkan sikap manusia supaya menjadi baik sehingga mencapai kehidupan yang sempurna. Dengan demikian pendidikan akhlak sangat diperlukan untuk menghadapi realiti kehidupan zaman moden ini iaitu arus kemajuan yang pesat diiringi dengan kemerosotan akhlak. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan yang data-datanya diperolehi […]

PENGURUSAN WAKAF TUNAI IPT DI NEGERI SELANGOR

Abstrak:Wakaf tunai adalah merupakan alternatif dan kepentingan umat Islam pada masa kini khususnya dalam sektor pendidikan negara. Institusi pengajian tinggi awam (IPT) tidak terlepas daripada peranan dalam menjalankan aktiviti wakaf bagi menjana dana universiti dan meningkatkan prasarana bagi kemanfaatan staf dan para pelajar. Terdapat pelbagai langkah yang dilakukan oleh IPT […]